Current Opportunities

Social Media Intern
Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Description:

Tìm hiểu về thị trường bia thủ công Việt Nam!

 

Bạn sẽ phải:

Phân tích trang mạng điện tử của công ty và lên ý tưởng để phổ biến rộng rãi Bia thủ công đến thị trường Việt Nam. Làm việc trực tiếp cùng Quản lý quốc gia và Giám đốc kinh doanh để tối ưu hoá doanh thu, lên ý tưởng và tạo ra những nội dung đặc biệt. Sử dụng trang mạng xã hội để phát triển thương hiệu PSBC và đẩy mạnh tương tác với khách hàng.

Job Requirements:

• Có kiến thức và đam mê với thị trường Bia thủ công
• Lưu loát tiếng Việt và tiéng Anh
• Thông thạo về mạng xã hội cũng như có niềm đam mê với Bia thủ công là những tố chất mà chúng tôi cần tìm.

Quản Lý Nhà Hàng
Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Description:

Giúp khách và nhân viên hiểu thêm về Bia thủ công!

 

Bạn sẽ phải:

Quản lý hoạt động hằng ngày của Quán. Quản lý chất lượng của tất cả sản phẩm được bán. Đạt mục tiêu được đề ra. Tuyện dụng và đào tạo nhân viên. Tham gia vào hoạt động quản bá của quán để thu hút khách hang. Lên chương trình sự kiện của quán.

Job Requirements:

• Có kiến thức và đam mê với thị trường Bia thủ công
• Lưu loát tiếng Anh
• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn
• Có kinh nghiệm làm quản lý nhà hang
• Dịch vụ hướng về khách hang
• Kỹ năng lãnh đạo tốt

Phục Vụ Nhà Hàng
Ho Chi Minh City / Hanoi, Vietnam
Job Description:

Đưa đến dịch vụ tốt nhất tới khách hang!

 

Bạn sẽ phải:

Hướng dẫn và đưa thông tin về lịch sử công ty, về bia và đồ ăn. Bảo đảm chất lương bia và đồ ăn. Đảm bảo vệ sinh quán. Làm theo mọi quy trình của quán.

 

Job Requirements:

• Thái độ làm việc tích cực
• Làm việc theo nhóm tốt
• Đam mê về bia thủ công
• Lưu loát tiếng anh
• Kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hang
• Tốt Nghiệp cấp 3, ưu tiên có bằng cao đẳng đại học

Thu Ngân kiêm Pha Chế
Ho Chi Minh City / Hanoi, Vietnam
Job Description:

Đưa đến dịch vụ tốt nhất của khách hàng

 

Bạn sẽ phải:

Hướng dẫn và đưa thông tin về lịch sử công ty, về bia và đồ ăn. Bảo đảm chất lương bia và đồ ăn. Giải quyết phàn nàn của khách hang. Đảm bảo vệ sinh quán. Làm theo mọi quy trình của quán. Trách nhiệm trực tiếp với tiền thu chi mỗi ca. Có trách nhiệm quản lý quán khi không có quản lý nhà hàng đi làm.

Job Requirements:

• Thái độ làm việc tích cực
• Làm việc theo nhóm tốt và có trách nhiệ
• Lưu loát tiếng anh
• Kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hang
• Tốt Nghiệp cấp 3, ưu tiên có bằng cao đẳng đại học